Maxima

Potężne środowisko obliczeniowe i graficzne